Introductie

Als therapeut wil ik samen met u vanuit andere invalshoeken naar uw situatie kijken. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe gezichtspunten. Nieuwe gezichtspunten dragen ertoe bij dat men de moed terugvindt om vanuit de eigen verantwoordelijkheid keuzes te kunnen en durven te maken.

In het systeemdenken vind ik het van essentieel belang om individuele kenmerken én relaties met elkaar te verbinden om vervolgens te onderzoeken hoe ze elkaar beïnvloeden en versterken.

Ik werk holistisch, dat betekent: gericht op heelwording vanuit de mens in zijn geheel.

De gehele mens is het lichaam, zijn de emoties, de persoonlijkheid en de sociale aspecten. Deze invalshoeken zijn zo nauw met elkaar verbonden waardoor ik er voor kies aandacht te schenken aan al deze gebieden.

Het lichaam laat u meestal duidelijk weten waar uw grenzen liggen. Als u niet gewend bent uw grenzen aan te geven bijvoorbeeld op uw werk of  thuis en uw emoties onderdrukt kunt u pijnsignalen krijgen in uw  lichaam. Door lichaamsgerichte oefeningen en meditatie kunnen we samen de blokkades die de klacht veroorzaken opsporen en opheffen.

Dit geeft vaak opluchting, ontspanning en mogelijkheden om te werken aan heling en herstel.

Ook leert u steeds beter de signalen van uw lichaam te herkennen.

Lichamelijke klachten zijn vaak te herleiden naar situaties op sociaal-, emotioneel- en  geestelijk gebied.

Ik werk samen met u aan het (her)vinden van de balans in uzelf, relatie, uw gezin of familie. Het bouwen aan vertrouwen binnen uw mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

In de therapie leg ik verbindingen tussen de gesprekken en uw lichaamstaal waardoor u in de gelegenheid wordt gesteld om balans te (her)vinden in uw vraag, klacht, probleem.