Introductie

Als therapeut wil ik samen met u vanuit andere invalshoeken naar uw situatie kijken. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe gezichtspunten. Nieuwe gezichtspunten dragen ertoe bij dat men de moed terugvindt om vanuit de eigen verantwoordelijkheid keuzes te kunnen en durven te maken.

In het systeemdenken vind ik het van essentieel belang om individuele kenmerken én relaties met elkaar te verbinden om vervolgens te onderzoeken hoe ze elkaar beïnvloeden en versterken.

Ik werk holistisch, dat betekent: gericht op heelwording vanuit de mens in zijn geheel.

De gehele mens is het lichaam, zijn de emoties, de persoonlijkheid en de sociale aspecten. Deze invalshoeken zijn zo nauw met elkaar verbonden waardoor ik er voor kies aandacht te schenken aan al deze gebieden. U kunt aangeven waar u aan wilt werken.

Ik werk samen met u aan het (her)vinden van de balans in uzelf, relatie, uw gezin of familie. Het bouwen aan vertrouwen binnen uw mogelijkheden en verantwoordelijkheden.