Doel van de therapie

Ruimte bieden aan uw situatie om in een sfeer van aandacht, respect en begrip te komen tot helderheid, inzicht, een beter zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Samen mogelijkheden diepgaand onderzoeken die kunnen bijdragen aan verdieping en verrijking van uw persoonlijke ontwikkeling en uw betekenisgeving in uw contact met anderen.

Dialoog op gang brengen waardoor ruimte ontstaat voor onderlinge interactie,effectieve communicatie en meer gevoel voor...

Hulpbronnen aanboren waardoor u in staat bent uw vragen, klachten en problemen in een vroeg stadium te signaleren en daarnaar te handelen.